Skladom
 

Sanitačný roztok Habla CIP 10 kg

62,40  s DPH

52,00  bez DPH

Sanitačný prípravok Habla CIP je tekutý koncentrovaný alkalický nepenivý sanitačný prostriedok na čistenie a sanitáciu pivného vedenia obsahujúce chlór.

Produkt môže byť u vás už 26.06.2024

Na sklade    Nové Zámky   

 

Popis

Použitie

Je vhodný k všetkým druhom čistenie zariadenia, nádrží, tankov, potrubia a hadíc v potravinárskom priemysle. Výrobok pôsobí veľmi dobre aj za studena. Po použití je nutné vykonať opláchnutie pitnou vodou.

Zloženie
Chlórnan sodný do 10%, aktívny chlór do 10%, hydroxid draselný 5  15%, pomocné látkyfosfáty
Fyzikálno chemické vlastnosti
Hodnota pHcca 12,5  13,5(1% roztok20 ° C)
Hustota cca 1,2 g/cm3
Farbahnedastá
Skupenstvokvapalina

Aplikácie 
Podľa prevádzkových podmienok 0,1  3%, teplota0  85 ° Ckontaktný čas 20  30 min
Vplyv na povrchy a konštrukčné materiály.
Nie je vhodný na farebné kovy a hliník.
 
Skladovanie 
Nádoby uchovávajte dobre uzatvorené na chladnom a suchom mieste pri teplote do + 15 ° C.

Bezpečnostné opatrenia
Symbol nebezpečenstva: C žieravý
Nebezpečná látka: Chlórnan sodný
R-vety:
31 Uvoľňuje toxický plyn pri styku s kyselinami.
34 Spôsobuje poleptanie.
22 Zdraviu škodlivý pri požití.
S-vety:
1/2 Uchovávejte pod uzamknutím a mimo dosahu dětí.
26 Pri zasiahnutí očí okamžite dôkladne vypláchnite vodou a vyhľadajte lekářskou pomoc.
36/37/39 Používajte vhodný ochranný odev, ochranné rukavice a ochranné okuliare alebo tvárový štít.
45 V prípade nehody alebo ak se necítíte dobre, okamžitě vyhľadajte lékarsku pomoc.